Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for huhtikuu 2013

Ranomafanassa ollaan työntäyteisissä tunnelmissa. Jokaisesta Tany Maitson 25 kyläyhdistyksestä on saapunut kaksi jäsentä yhteiseen kolmipäiväiseen seminaariin, joka pidetään tänä viikonloppuna. Tavoitteena on luoda pohja hankkeen seuraaville kolmelle vuodelle.

Tammikuussa alkoi Tany Maitso -hankkeessa uusi, ja samalla viimeinen vaihe. Vuonna 2007 alkanut hanke on matkan varrella muuttunut käsi kädessä kyläyhdistyksien kehityksen kanssa. Hankkeessa on siirrytty pois suoran tuen tarjoamisesta osallistavan yhdistystoiminnan tukemiseen. Vastuuta siirretään yhdistyksille vaiheittain, päämääränä saada aikaan yhteisöjä, jotka toimivat itsenäisesti ja siirtävät omaa osaamistaan eteenpäin hankkeen päättyessä.

Kyläyhdistykset ovat suunnitelleet omia projektejaan viime vuoden lopulta lähtien. Toimintatapa on yhdistyksille uusi ja siksi yhdistykset haluttiin yhteiseen aivoriiheen, jossa kaikki voivat hyötyä toistensa tiedoista ja kokemuksista. Yhdistykset rahoittavat projekteistaan puolet omista varoistaan ja Tany Maitso -hanke toisen puolen.

Paikalla olevat hankkeen suomalaiset edustajat Petra ja Kaisa ovat käyneet osassa hankekyliä ennen seminaariviikonloppua. Yhdistyksissä oltiin valmiita ja innostuneita. Kaikilla yhdistyksillä oli suunnitelmat ja alustavat budjetit valmiina. Uusi vaihe on otettu tyytyväisenä vastaan, koska se vahvistaa yhdistyksiä omavaraisina toimijoina.

Viikonlopun seminaari alkoi projektien esittelyillä. Jokaisen kylän edustajat kertoivat muille yhdistyksensä valitsemasta projektista ja tavoitteistaan, joita he haluavat saavuttaa. Yhdistysten projekteja ovat esimerkiksi sian-, kalan- tai kanankasvatus. Edustajat jaettiin teemojen mukaisiin ryhmiin, ja seminaari jatkuu lauantaina workshopeissa. Niissä yhdistysten jäsenet työstävät projektejaan pidemmälle ja saavat työkaluja muun muassa projektien budjetointiin ja markkinointiin.

Viimeisenä päivänä käydyt keskustelut kootaan yhteen – sekä tietysti tanssitaan.

Read Full Post »