Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for huhtikuu 2015

Puiden istuttaminen on ollut yksi Tany maitson tärkeimpiä aktiviteetteja hankkeen alusta lähtien. Vuonna 2014 aloitettiin paikallisten puulajien istuttaminen, mikä sai heti kyläläisten vankan tuen ja suosion. Aluksi suurin osa kyläyhdistyksistä hankki taimensa taimikasvattamosta, mutta tänä vuonna kaikki yhdistykset kasvattavat taimensa itse.

1479482_573258562744513_759351588_n

Kotoperäisiä puulajeja istutettiin Farafanganassa jo viime vuonna, mutta tuolloin taimet olivat peräisin taimikasvattamosta. Kuvassa Farafanganan taimikasvattamo loppuvuodesta 2013. Kuva: Haingotiana Ramiarinjanahary

Kuten kaikissa Farafanganan hankealueen kylissä, Mandoviassa, Andrafiassa, Analamelokassa ja Morafenossakin taimikasvatus on lähtenyt lupaavasti käyntiin. Siemenet kylvettiin tammikuun jälkimmäisellä puoliskolla ja nyt kaikilla kylillä on 150–800 vajaa 10 cm mittaista tainta.

Useimmissa kylissä taimien hoitamiseen on nimetty yksi vastuuhenkilö, mutta muutkin yhdistyksen jäsenet osallistuvat taimien hoitamiseen. Mandoviassa vastuuhenkilönä toimiva Fitiava kertoo kylän valinneen kasvatettaviksi lajeiksi sellaisia, jotka kasvavat nopeasti ja ovat helppoja hoitaa. Lajien malagassinkieliset nimet ovat vapaky ja hazo sefa. Taimien istutukselle on varattu yhteismaata läheltä kylää paikasta, joka on hyvin suojassa mahdollisten maastopalojen varalta. Fitiavan mukaan taimet ovat valmiita istutettavaksi tähän paikkaan kesäkuun puolivälissä.

IMG_6210

Taimista pidetään Andrafiassa hyvää huolta myös istutuksen jälkeen! Tämä viime kesänä noin puolimetrinen taimi on suojattu paahtavalta auringolta kuivilla oksilla. Kuva: Tytti Tuoriniemi

Andrafiassa, Analamelokassa ja Morafenossa taimien kasvatus sujuu samaan malliin ja suurin piirtein samassa aikataulussa, vaikka kasvatettavat lajit hieman vaihtelevat, vain vapaky tuntuisi olevan kaikkien kylien yhteinen suosikki. Vaikka suurin osa lajeista onkin valittu niiden kasvuominaisuuksien ja myöhemmän hyödynnettävyyden perusteella, kyläläiset ymmärtävät hyvin myös puuston positiiviset ympäristövaikutukset, ja monissa kylissä puita kasvatetaan peltometsäviljelyn oppien mukaisesti. Yvon Analamelokasta kertoo, että taimet istutetaan kylän viljelysten ympärille tarjoamaan suojaa ja parantamaan maan kosteustasapainoa ja rakennetta.

Kaikki kyläyhdistykset ovat saaneet osaamisensa taimien kasvattamiseen joko Tany maitson tai Dodon aikaisemman Manombon hankkeen kautta, ja kyläyhdistystoimintaankin ollaan erittäin tyytyväisiä. Puiden istuttamisen lisäksi lukutaitokoulutukset, uusien viljelytekniikoiden oppiminen ja mehiläisten kasvattaminen keräävät aktiviteeteista erityisen paljon kiitosta. Kehitettävääkin kuitenkin riittää: ainakin Morafenossa ja Mandoviassa kasvatettavien kasvien valikoimaa haluttaisiin entisestään monipuolistaa neilikkaan, pippuriin, kookokseen ja litseihin.

Taimitarhan hoitaminen ja puiden istuttaminen vaikuttaa siis olevan suosittua puuhaa joka kylässä. Bruno Morafenosta kertoo jopa haluavansa toimia taimitarhan hoitajana aina. ”Kotoperäisten puiden kasvattaminen on tärkeää sillä se tarjoaa jälkipolville heidän tarvitsemaansa puuta, luo ympärillemme vihreän ympäristön ja auttaa suojelemaan [Manombon] metsää”, hän sanoo.

Teksti: Kaisa Torppa

IMG_5565

Kotoperäisiä puita kasvatetaan myös muilla Tany maitson hankealueilla. Tämän taimen koti on Amboditanimenan kylä Ranomafanassa. Kuva: Tytti Tuoriniemi

Read Full Post »